บทสรุปอื่นๆ


 บทสรุปทั้งหมด   


 


Game List

หาชื่อเกมที่คุณต้องการได้ที่นี่ครับ
Game List  ตอนนี้เกมลิสต์ในส่วนของแฟมิคอม แฟมิคอมดิสก์ พีซีเอนจิ้น เมก้าไดรฟ์ ซูเปอร์แฟมิคอม ยังลงข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ครบถ้วน แต่คงเสร็จเร็วๆนี้ครับ ส่วนสำหรับเครื่องอื่นๆจะทยอยอัพให้ครับ ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ 
 

ข้อมูลลิสต์จาก vgrebirth.org , wikipedia.org , gamefaqs.com    ภาพไอคอนนำมาจาก : http://www.ix.sakura.ne.jp/~yoshi/icon/index.html
Icon CPS-1,CPS-2,CPS-3,Jaguar,Mega-CD,Sharp X68000 by asiaspirit = ยังไม่สมบูรณ์ = เสร็จสมบูรณ์ = '80  = '90  = 2000


3DO ปีที่วางจำหน่าย 1993  

CPS-1 ปีที่วางจำหน่าย 1988 A - Z

CPS-2 ปีที่วางจำหน่าย 1993 A - Z

CPS-3 ปีที่วางจำหน่าย 1997 A - Z

Dreamcast ปีที่วางจำหน่าย 1998  

Famicom ปีที่วางจำหน่าย 1983 0 - 9 , A - B   C - D   E - K   L - S   T - Z

Famicom Disk System ปีที่วางจำหน่าย 1986 A - Z

Game Boy ปีที่วางจำหน่าย 1989  

Game Boy Color ปีที่วางจำหน่าย 1998  

Game Boy Advance ปีที่วางจำหน่าย 2001  

GameCube ปีที่วางจำหน่าย 2001  

Game Gear ปีที่วางจำหน่าย 1990  

Jaguar ปีที่วางจำหน่าย 1993  

Lynx ปีที่วางจำหน่าย 1989  

Master System ปีที่วางจำหน่าย 1985  

Mega Drive ปีที่วางจำหน่าย 1988 A - Q   R - Z

Mega CD ปีที่วางจำหน่าย 1991  

Neo Geo ปีที่วางจำหน่าย 1991 A - Z

Neo Geo CD ปีที่วางจำหน่าย 1994  

Neo Geo Pocket ปีที่วางจำหน่าย 1998  

Nintendo 64 ปีที่วางจำหน่าย 1996  

Nintendo DS ปีที่วางจำหน่าย 2004  

PC-Engine ปีที่วางจำหน่าย 1987 A - Z

PC-FX ปีที่วางจำหน่าย 1994  

PlayStation ปีที่วางจำหน่าย 1994  

PlayStation 2 ปีที่วางจำหน่าย 2000  

PlayStation 3 ปีที่วางจำหน่าย 2006  

PlayStation Portable ปีที่วางจำหน่าย 2005  

Saturn ปีที่วางจำหน่าย 1994  

Sharp X68000 ปีที่วางจำหน่าย 1987  

Super 32X ปีที่วางจำหน่าย 1994  

Super Famicom ปีที่วางจำหน่าย 1990 A - C   D - G   H - L   M - P   R - ST   SU - SY   T - Z

Virtual Boy ปีที่วางจำหน่าย 1995  

Wii ปีที่วางจำหน่าย 2006  

WonderSwan ปีที่วางจำหน่าย 1999  

Xbox ปีที่วางจำหน่าย 2001  

Xbox 360 ปีที่วางจำหน่าย 2005  
ข้อมูลลิสต์จาก vgrebirth.org , wikipedia.org , gamefaqs.com    ภาพไอคอนนำมาจาก : http://www.ix.sakura.ne.jp/~yoshi/icon/index.html
Icon CPS-1,CPS-2,CPS-3,Jaguar,Mega-CD,Sharp X68000 by asiaspirit = ยังไม่สมบูรณ์ = เสร็จสมบูรณ์ = '80  = '90  = 2000