บทสรุปอื่นๆ บทสรุปทั้งหมด
 


Music Room
(Midi) Browser IE Only


Welcome to Music Room ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่หน้าดนตรีเพลงเกมเก่าๆครับ หากเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ สามารถเข้ามาคุยกันใน forums ได้เลยครับ - asiaspirit  

 

Getsufuu Maden 月風魔伝
♫ Overworld by huma
♫ Action Stage by granite.jp

 Hokuto no Ken 北斗の拳
♫ Stage 1 by seitei.net

 Yie Air Kung Fu イーアルカンフー
♫ Start Main BGM by seitei.net