บทสรุปอื่นๆ


 


บทสรุปทั้งหมด   


 


Map แผนที่เกม

แผนที่เกมจากหลายๆเครื่องครับ
Map  ยังมีหลายเกมทียังไม่มีคนทำแผนที่ ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจทำหรืออยากให้ทำแผนที่เกมไหน สามารถเข้าไปโพสแผนที่ได้ที่ forums ได้เลยครับ  :D
 
 

  Famicom Disk


Ultraman Club
บทสรุป
  さんがく (ภูเขา) 508x558 170k แผนที่โดย หมีจรวด + AsiaSpirit
  しんりん (ป่า) 508x558 157k แผนที่โดย หมีจรวด + AsiaSpirit
  こんびなーと (นิคมอุตสาหกรรม) 508x558 154k แผนที่โดย หมีจรวด + AsiaSpirit
  ひょうが (ธารน้ำแข็ง) 508x558 188k แผนที่โดย หมีจรวด + AsiaSpirit
  とし (เมือง) 508x558 200k แผนที่โดย หมีจรวด + AsiaSpirit
  ちか - (ใต้ดิน) 508x558 119k แผนที่โดย หมีจรวด + AsiaSpirit

  Famicom


Metal Gear
บทสรุป
  State 1 771x1528 267k แผนที่โดย Potty
  Building1 F1 1359x2029 393k แผนที่โดย Potty
  Building1 F2 1359x1268 341k แผนที่โดย Potty
  Building1 F3 1359x1389 333k แผนที่โดย Potty
  Building1 Roof 1352x1102 324k แผนที่โดย Potty
  Outside 831x1311 236k แผนที่โดย Potty
  Building2 F1 1109x2284 373k แผนที่โดย Potty
  Building2 F2 1298x1038 291k แผนที่โดย Potty
  Building2 Roof 1062x929 166k แผนที่โดย Potty
  Outside Desert 1100x1109 244k แผนที่โดย Potty
  Building4 F1 888x741 135k แผนที่โดย Potty
  Building4 Basement 921x1476 204k แผนที่โดย Potty
  Building3 F1 1403x2284 362k แผนที่โดย Potty
 
Star Wars
บทสรุป
  1-1 Moisture Farm (Tatooine) 1823x224 61k แผนที่โดย takuya
  1-2 Sandcrawler 496x448 27k แผนที่โดย takuya
  1-3 Outside Sand Crawler 2097x224 44k แผนที่โดย takuya
  2-1 Caverns (Planet of Doom) 1534x2144 255k แผนที่โดย takuya
  2-2 Temple 511x1116 135k แผนที่โดย takuya
  2-3 Temple Getaway 3333x222 143k แผนที่โดย takuya
  3 Water World 2064x1663 298k แผนที่โดย takuya
  4 The Death Star 3584x3248 250k แผนที่โดย AsiaSpirit
  5-1 Hoth 3682x221 96k แผนที่โดย takuya
  5-2 Whale Ride 4442x1340 770k แผนที่โดย takuya
  6-1 On Yavin's Moon 3544x443 151k แผนที่โดย takuya
  6-2 The Rescue of Han 255x924 32k แผนที่โดย takuya
  6-3 Yavin Escape 3062x223 145k แผนที่โดย takuya
  6-4 Stone Temple Pilot 1 2703x445 168k แผนที่โดย takuya
  6-5 Stone Temple Pilot 2 2051x222 90k แผนที่โดย takuya
  6-6 The Princess Awaits 942x222 22k แผนที่โดย takuya